CZ E 066-020

CZ E 066-020

Špaček Zdeněk

telefon: 603 414 421         Email: z.spacek1@seznam.cz        id.pilota: CZ E  066-020
System:  Láhev dobého moku; Mód 2